Kancelaria Parafii

Aktualności

01
04.2021r
Bogu niech będą dzięki za to, że tak wielu naszych parafian uczestniczyło w Sumie Niedzieli Palmowej wraz z dziećmi przynosząc własnoręcznie wykonane palmy. Obchody Triduum Paschalnego w naszym kościele: Wielki Czwartek godz. 18.00, Wielki Piątek godz. 18.00, Wielka Sobota 19.00. Przeżyjmy z Panem Jezusem Jego Mękę, Śmierć i Zmartwych..
22
02.2021r
Pan Jezus zaprasza do towarzyszenia Mu w Jego zbawczej męce. Droga krzyżowa w piątek: dla dzie..
13
11.2020r
Uroczystości pogrzebowe Księdza Proboszcza Antoniego odbędą się w całości w kościele w Rokicinach Podhalańskich. Wprowadzenie ciała zmar..
12
11.2020r
Z bólem informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie 12 listopada 2020 r. zmarł Świętej Pamięci Ksiądz Kanonik Antoni Syc, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Rokicinach Podhalańskich. Módlmy się o wieczną szczęśliwość dla Niego. Niech Pan Jezu..
23
10.2020r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE (23 X)

Bóg zapł..

icon