Kancelaria Parafii

OGŁOSZENIA PARAFIALNE (23 X)

 1. Bóg zapłać wszystkim podejmującym zobowiązania modlitewne w intencji ciężko chorego ks. proboszcza Antoniego. Pozostaje on „pod respiratorem” w szpitalu w Suchej B. Pamiętajmy o modlitwie za niego oraz o ustanie pandemii zwłaszcza w porze Apelu Jasnogórskiego.

 2. Nasz Kościół parafialny został zdezynfekowany przez profesjonalną firmę.
  Nie ma zatem powodu do jego zamknięcia. W od soboty 24 X godz. 17
  00, jak też w niedzielę 25 X, Msze będą odprawiane w zwykłym porządku przez
  ks. Andrzeja Dudę (do czasu zakończenia kwarantanny ks. Piotra (31 X).

Przypominamy, że wierni nie uczestniczący we Mszy św. niedzielnej
w kościele korzystają z dyspensy, czyli
nie popełniają grzechu.

 1. MUSIMY nauczyć się funkcjonować według zaostrzonych rygorów sanitarnych. Z tego względu Komunia św. Nie będzie udzielana wzdłuż stopnia komunijnego, ale wyłącznie w formie procesyjnej (wychodzimy z ławek kolejno, poczynając od ławek strony lewej, łącznie z kaplicą chrzcielną, następnie ławki prawej strony kościoła poczynając od tyłu. Po udzieleniu Komunii na kościele ksiądz przechodzi do kaplicy Matki Bożej. Wierni z kaplicy nie przechodzą na Komunię do stopnia ołtarzowego lecz czekają na udzielenie Jej im w kaplicy.

 2. Skladka z najbliższej niedzieli przeznaczona jest na rodzinę Filas, która utraciła dobytek wskutek pożaru. Ponadto zbiórka na ten cel zostanie przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Rokicinach Podh. w najbliższy poniedziałek tj. 26 X.

 3. Do sprzątania przed uroczystością Wszystkich Świętych prosimy dwie role – Chobotówkę i Karbówkę.

 4. Wypominki

Można składać (wypisane czytelnie, z zaznaczeniem „roczne”, „jednorazowe”)
w skrzynce pocztowej plebanii w Rokicinach Podhalańskich.

icon