Kancelaria Parafii
  1. MODLITWA

Wzywamy wszystkich parafian z Rokicin Podhalańskich do żarliwej modlitwy o zdrowie dla ks. proboszcza Antoniego oraz o ustanie srożącej się pandemii. Zjednoczmy się błaganiu do Boga w porze Apelu Jasnogórskiego. Zagaśmy wówczas światła w naszych domach oraz TV, zapalmy świecę – gromnicę. Przy ładnej pogodzie wyjdźmy przed domy
i skierujmy światełko do nieba (zapalone latarki w telefonach). Można się modlić przy transmisji radiowej apelu z Jasnej Góry
. Jako chrześcijanin
STAŃ DO APELU! O 2100 przez najbliższe trzy dni - modlitewne triduum, począwszy od czwartku 22 X br. (wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II) do soboty 24 X.

  1. POST

Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach (Ks. Daniela 9, 3). Modlitwa i post to skuteczna broń chrześcijanina. Podejmijmy post, przynajmniej jakościowy, w miarę możliwości ścisły,
w najbliższy piątek – 23 X, aby pokazać Panu Bogu, że jesteśmy głodni Jego wybawienia i uzdrowienia.

  1. JAŁMUŻNA

NIE odwołujemy zbiórki na rodzinę Filas, która utraciła dobytek wskutek pożaru. Zostanie ona przeprowadzona w Szkole Podstawowej
w Rokicinach Podh. w najbliższy poniedziałek tj. 26 X
. Pieniądze przekazujemy dzieciom szkolnym wyłącznie w kopertach (jałmużna na pozostać w ukryciu; ponadto chodzi o względy bezpieczeństwa – ochronę przed roznoszeniem wirusa.

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę nasyceni będą życiem (ks. Tobiasza 12, 9)..

  1. Kościół pozostanie zamknięty aż do odwołania. Przyjęte Msze św.

odprawiane będą przez ks. Piotra przebywającego w kwarantannie. Po odkażeniu kościoła przez służby sanitarne zostanie on ponownie otwarty o czym parafianie zostaną powiadomieni w kolejnych ogłoszeniach.

     5. Wypominki

Można składać (wypisane czytelnie, z zaznaczeniem „roczne”, „jednorazowe”)

w skrzynce pocztowej plebanii w Rokicinach Podhalańskich.

icon